Vadovo darbotvarkė

 

8.00–12.00 val. darbiniai susitikimai, pasitarimai.
13.00–17.00 val. darbas su dokumentais.